Sanlorenzo SD122 Anastasia M 37mSanlorenzo SD122 Anastasia M 37mSanlorenzo SD122 Anastasia M 37mSanlorenzo SD122 Anastasia M 37mSanlorenzo SD122 Anastasia M 37mSanlorenzo SD122 Anastasia M 37mSanlorenzo SD122 Anastasia M 37mSanlorenzo SD122 Anastasia M 37mSanlorenzo SD122 Anastasia M 37mSanlorenzo SD122 Anastasia M 37m

Sanlorenzo SD122 Anastasia M 37m yacht project

Sanlorenzo SD122 Anastasia M 37m
Sanlorenzo SD122 Anastasia M 37m
Sanlorenzo SD122 Anastasia M 37m
Sanlorenzo SD122 Anastasia M 37m
Sanlorenzo SD122 Anastasia M 37m
Sanlorenzo SD122 Anastasia M 37m
Sanlorenzo SD122 Anastasia M 37m
Sanlorenzo SD122 Anastasia M 37m
Sanlorenzo SD122 Anastasia M 37m
Sanlorenzo SD122 Anastasia M 37m
Sanlorenzo SD122 Anastasia M 37m

Sanlorenzo SD122 Anastasia M 37m

Sanlorenzo SD122 Anastasia M 37m
Sanlorenzo SD122 Anastasia M 37m